Voldgift

Vores erfaring med voldgift omfatter sager ved Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, ICC samt ad hoc voldgifter.

Vi vurderer hurtigt sagens procesmuligheder og lægger en effektiv strategi for håndtering af alle sagens elementer: sagens oplysning, vidneforklaringer, andre beviser (herunder sagkyndig bevisførelse), procesveksling samt hovedforhandling. Vi inddrager sagens størrelse og betydning heri. Formålet er at sikre hurtig og effektiv håndtering af sagen.

Vi har erfaring med de særlige processuelle regler, der gælder for forskellige typer af voldgiftssager, herunder reglerne vedrørende bevisoptagelse, muligheden for skriftlige vidneerklæringer og ensidigt indhentede eksperterklæringer.

Vores ekspertise omfatter endvidere formulering og fortolkning af voldgiftsklausuler samt håndtering af formalitetsindsigelser vedrørende voldgiftsrettens kompetence.

Vores partner Casper Hauberg Grønnegaard påtager sig hverv som voldgiftsdommer.