Privatlivspolitik


1. Formålet med politikken
KLAR Advokater P/S (”KLAR”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når vi etablerer et klientforhold, og vi leverer rådgivning, eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, f.eks. som part eller vidne i en sag, hvis du ansøger om job hos os, deltager i et kursus eller besøger vores hjemmeside.

Vi skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis vi behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er vi dog forhindrede i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i de tilfælde, hvor vi er underlagt regler om tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at informere dig.

Denne privatlivspolitik indeholder information om KLARs behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos KLAR er:

KLAR Advokater P/S
CVR: 32 28 22 88
Indiakaj 12
DK-2100 København Ø

Vi kan kontaktes vedrørende vores behandling af personoplysninger på:

Telefon: +45 7228 9100
E-mail: compliance@klaradvokater.dk

3. Behandling af personoplysninger
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger herunder:

Klientadministration

Kundekendskabsprocedure

Levering af juridisk bistand og rådgivning

Kurser, netværk og lignende arrangementer

Markedsføringsmæssige tiltag

Besøgende på klaradvokater.dk

Whistleblowerordning

Rekruttering

Leverandøradministration

4. Behandlingssikkerhed
Som advokatkontor er KLAR forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. KLAR prioriterer klientfortrolighed og informationssikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker.

5. Dine rettigheder som registreret
Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder eller være i strid med vores tavshedspligt som advokater.

Tilbagekalde samtykke
I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen berører dog ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage, bedes du kontakte os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information og markedsføringsmateriale fra KLAR, kan du let framelde dig ved at besvare en af de modtagne mails med ”frameld markedsføring” eller for så vidt angår vores nyhedsbrev ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i det senest modtagne nyhedsbrev.

Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om KLAR behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til sletning
Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, KLAR behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til begrænsning af behandling
Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af KLAR. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til at transmittere personoplysninger (”dataportabilitet”)
Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig. 

Ret til at gøre indsigelse mod KLARs behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. 

6. Ændringer i denne privatlivspolitik
Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende vores privatlivspolitik.  Privatlivspolitikken er senest opdateret den 2. august 2021.

7. Kontakt og klage
Hvis du ønsker at klage over KLARs behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til compliance@klaradvokater.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.