Boliglejeret

Vi rådgiver særligt kapitalfonde, developere, ejendomsinvestorer, butikscenterejere og internationale lejere i alle lejeforholdets faser.

Vi bistår bl.a. i forbindelse med lejeretlig due diligence, indgåelse og forhandling af erhvervslejekontrakter og forpagtningsaftaler, mangler ved lejemålet, markedslejesager, franchising, tilbudspligt, sale and lease back-transaktioner, fremleje, afståelse, opsigelse, ophævelse og fraflytningsforretninger.