Kommercielle kontrakter

En række af vores advokater har tidligere været ansat i juridiske og kommercielle stillinger hos en række førende erhvervsvirksomheder. Derfor er det naturligt for os at finde den rette balance mellem juraen og parternes kommercielle interesser.

Vi rådgiver om stort set alle typer kommercielle kontrakter, herunder fortrolighedsaftaler, købs-, salgs- og leveringsbetingelser, samarbejdsaftaler, udviklingsaftaler, joint venture-aftaler, distributions- og handelsagentkontrakter, leverandøraftaler, IT-kontrakter og franchiseaftaler.

Vores advokater har en bred viden om det erhvervsretlige område, hvilket er særligt vigtigt, når man rådgiver om kommercielle kontrakter, hvor en for snæver specialisering medfører en forøget risiko for fejl og oversete forhold.

Vi bistår løbende klienter både som back office-rådgivere og som aktive forhandlere.  Vi indgår regelmæssigt i vores klienters projektteams og kan således både levere ekstern ekspertise og ekstra interne ressourcer.