Selskabsret

Vi rådgiver om alle aspekter af selskabsretten, herunder etablering af koncerner, virksomheder og fonde, valg af selskabsform, ledelses- og aktionærforhold, kapitalændringer, fusioner, spaltninger, likvidationer, omstruktureringer, omdannelser og skattemæssige forhold.

Ved transaktioner er vi tilgængelige og klar til at gennemføre selskabsretlige dispositioner med kort varsel.

Vi fører endvidere rets- og voldgiftssager ved tvister om selskabsretlige forhold.