Ledelsesansvar

Vi bistår i sager om direktions- og bestyrelsesansvar, herunder sager inden for det finansielle område. Vores rådgivning omfatter forebyggende rådgivning til ledelsen i en virksomhed om håndtering af specifikke dispositioner samt alle aspekter af en sag om ledelsesansvar. Dette omfatter spørgsmål knyttende sig til ansvarsnorm, årsagssammenhæng og opgørelse af tab.

Disse sager vindes ofte på en korrekt forståelse af virksomhedens finansielle og driftsmæssige betingelser og vilkår, og vi bruger vores store erfaring til at komme i dybden med dette vigtige faktum.

Vi bistår også med håndtering af relationen til øvrige aktører i disse komplicerede sager, herunder en eventuel kurator, medvirkende rådgivere og offentlige myndigheder.

Vi har et indgående kendskab til forhold omkring ledelsens ansvarsforsikring og rådgiver bl.a. om anmeldelse af krav, udformning af forsikringsvilkår, forholdsregler ved skift af forsikring, køb af udvidet efteranmeldelsesperiode m.v.

Vi har erfaring med særlige forhold knyttende sig til en advokats virke som bestyrelsesmedlem, herunder ansvarsnorm og forsikringsmæssige forhold.