Professionsansvar

Vi rådgiver om advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar, herunder spørgsmål knyttende sig til ansvarsnorm, årsagssammenhæng og opgørelse af tab.

Vi har erfaring med udformning af spørgetema til brug for indhentelse af en syn- og skønserklæring eller en sagkyndig udtalelse, herunder udtalelser fra Advokatnævnets Responsumudvalg eller FSR’s Responsumudvalg.

I relation til sager om revisoransvar har vi erfaring med særlige problemstillinger knyttende sig til behandling af sager for Revisortilsynet, Revisornævnet og ved domstolene, herunder edition i revisors arbejdspapirer.

Vi har et indgående kendskab til de professionelle aktørers ansvarsforsikring og rådgiver bl.a. om anmeldelse af krav, udformning af forsikringsvilkår, forholdsregler ved skift af forsikring m.v.