Infrastruktur

Vi rådgiver ledningsejere, grundejere og anlægsmyndigheder om bl.a. deklarationsudredning, lodsejerkontrakter, gravetilladelser, gravarbejder, graveskader, åstedsmøder, ekspropriation samt ved tvister om, hvem der skal afholde omkostningerne til omlæggelse og forstærkelse af forsyningsledninger. Vi bistår endvidere vores klienter både ved de takserende myndigheder og domstolene.

Vi underviser løbende om ledningsret og udgiver litteratur om emnet.