Projektudvikling

Fra projektets idéfase til slutmålet opstår der komplekse juridiske spørgsmål og udfordringer, som kræver erfaring og specialistviden at løse. Som fast rådgiver for flere af landets største aktører på området har vi opnået indgående ekspertise og indsigt i projektudvikling.

Vi rådgiver bl.a. om tilrettelæggelse af projektet, projektoptimering, købs- og salgsaftaler, lejeforhold, rådgiveraftaler, ejendommens fysiske forhold, miljø- og planforhold, forsyningsforhold, projektfinansiering og valg af selskabsform.