Entrepriseret

God juridisk rådgivning skaber rammerne for projektets gennemførelse og begrænser risikoen for tvister.

Vi rådgiver om alle aspekter af entrepriseretten, herunder entreprisekontrakter, standardvilkår, rådgiveraftaler, offentlige-private partnerskaber/samarbejder (OPP/OPS), partnering, projektfinansiering og forsikringsspørgsmål.

Opstår der undervejs i projektet udfordringer, søger vi smidige og konstruktive løsninger frem for langvarige og omkostningstunge konflikter.

Kan en tvist ikke løses ved forhandling eller mediation, sørger vi for effektivt at håndtere en rets- eller voldgiftssag.