Miljø- og Planret

Vi har mange års erfaring med rådgivning om udnyttelse af plangrundlaget for fysiske arealer, ligesom vi har stor erfaring med at samarbejde med myndigheder og andre interessenter om tilpasninger af plangrundlaget for ejendomme.

Vi bistår med udarbejdelse af strategi for anvendelsen af en ejendom, planlægningen af konkrete tiltag for at ændre plangrundlag eller anvendelsen af en ejendom eller virksomheden. Ved ejendomstransaktioner samt ejendoms- og entrepriseprojekter afdækker vi risici og sikrer overholdelse af de offentligretlige krav forbundet med projektet.

Ved tvister bistår vi vores klienter ved sager for nævn, taksationskommissioner og i rets- og voldgiftssager.