Udbud

Vi rådgiver ordregivere om bl.a. udbudspligten, valg af udbudsform, udbudsstrategi prækvalifikationsmaterialet, udbudsmaterialet, planlægning og gennemførelse af udbud, indkomne tilbud, forhandlinger og kontraktindgåelse.

Vi rådgiver tilbudsgivere om bl.a. ansøgning om udbudsmaterialet, prækvalifikation, tilbuddets udformning og kvalitet, tilbudsstrategi, konkurrerende tilbud, forhandlinger, kontraktindgåelse, aktindsigt og evalueringsrapporter.

Klagesager er en voksende udfordring i udbudsprocessen. Vi bistår med en løsningsorienteret tilgang i forbindelse med forligsforhandlinger samt sager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.