Erstatning og forsikring

Vi rådgiver danske og internationale virksomheder om erstatningsretlige forhold, herunder erstatning i og uden for kontrakt, erhvervs- og produktansvar, ledelsesansvar, professionsansvar samt prospektansvar.

Vi bistår danske og internationale virksomheder med at koncipere, forhandle og fortolke forsikringsvilkår. Vi rådgiver blandt andet om spørgsmål vedrørende dækningsomfang, anmeldelse, opgørelse af tab (herunder dokumentation) samt forholdsregler ved skift af forsikring.