Mediation

Ikke alle sager er lige velegnede til at blive løst ved en traditionel rets- eller voldgiftssag, der ofte er langvarig og omkostningstung. Mediation er et effektivt redskab til en billig og holdbar løsning, der gør det muligt at fortsætte et forretningsmæssigt forhold, når konflikten er ryddet af bordet.

Vi har mange års erfaringer med at deltage som rådgiver i mediationsforløb.

Partner Casper Hauberg Grønnegaard er en anerkendt mediator, som tilbyder mæglingsforløb for erhvervsdrivende.